De Regels en voorwaarden voor de A4 Diorama wedstrijd

De regels en voorwaarden voor de A4 Diorama wedstrijd

A: Het A4 Diorama:

 1. Het A4 diorama moet de afmetingen hebben van de papier maat A4 te weten 210mm x 297mm. De maximale hoogte gemeten vanaf bovenkant plankje is 297mm.
 2. De grondplaat/plankje moet een dikte hebben van precies 18mm. Dit kan worden bereikt door een plankje te kiezen van 18mm of een dunner plankje en deze dan te voorzien van pootjes o.i.d. waardoor de dikte op 18mm komt.
 3. Het A4 Diorama mag niet worden voorzien van zijwanden, fries en of achterwand.
 4. Het A4 diorama mag niet worden verlicht. Er mag wel licht in het A4 Diorama worden gebruikt.
 5. Voor de aansluiting van verlichting of een motor voor een bewegend element moet er een door u zelf meegenomen transformator achter de achterwand van de A4 Diorama wedstrijd stand worden geplaatst. Daarbij is er een aansluitsnoer vanaf de achterzijde van het A4 Diorama nodig van ten minste 60cm. Dit aansluitsnoer mag niet dikker zijn dan de gebruikelijke draden voor 12 volt modelspoor. Het aansluitsnoer moet los kunnen en of voorzien zijn van “afneembare” stekkers.
 6. Het A4 Diorama of delen ervan mogen niet eerder zijn tentoongesteld of deel hebben uitgemaakt van een publicatie. Ook mogen er geen foto’s o.i.d. van het A4 Diorama of delen van het A4 Diorama worden geplaatst of gedeeld op het internet en of via sociale media anders dan in een bouwdraadje op het forum van modelspoorwijzer.net.
 7. Het gebruik van een geluidsmodule is toegestaan indien deze zodanig is ingesteld dat het geluid maximaal 1x in de 2 minuten hoorbaar is.

B: De A4 Diorama wedstrijd:

 1. De deelnemende A4 Diorama’s worden ingedeeld in een van de twee categorieën:
  1. Categorie JEUGD voor deelnemers tot 18 jaar.
  2. Categorie Volwassenen voor deelnemers van 18 jaar en ouder.
 2. De organisatie zal de presentatie verzorgen inclusief de lijsten rond het A4 Diorama. Plaatsing op de A4 Diorama wedstrijd stand geschied door indeling op presentatie mogelijkheid en schaal. Indien meerdere A4 Diorama’s voor een zelfde plek in aanmerking komen wordt de plaatsing door loting bepaald.
 3. De organisatie zal een stroompunt verzorgen indien dit voor het A4 Diorama nodig is en ook is doorgegeven door de deelnemer (zie ook punt 5 van dit regelement).
 4. Per categorie worden de winnaars bepaald door het publiek die tijdens De A4 Diorama wedstrijd hun stem kunnen uitbrengen.
 5. Er is één extra prijs voor een Bewegend element welke zal worden bepaald door een onafhankelijk jurylid.
 6. Er is één aanmoedigingsprijs voor een deelnemer die voor de eerste of tweede keer meedoet aan de A4 Diorama wedstrijd waarvan het A4 Diorama het hoogst is geëindigd in de A4 Diorama wedstrijd maar niet in de prijzen is gevallen.
 7. Inschrijven kan tot de door de organisatie aangeven datum en wordt pas definitief door het voldoen van de borg a €10,-. Voor de borg zal de organisatie tegen het einde van de inschrijfdatum iedere deelnemer een betaal verzoek sturen.

A4 Diorama wedstrijd regels versie 3.06.11.2019